Imaste vprašanje?

Nasveti in opozorila

NA KAJ MORAMO BITI PRI MONTAŽI PANELOV POZORNI:

  • Pri zidni montaži je potrebno panele montirati (če le gre) na zunanje zidove!
  • Pri zidni namestitvi panela se prepričajte, da je min. razdalja do predmetov 1.5~2m.
  • Pri stropni namestitvi panela morajo biti tla dobro izolirana, ker drugače pride do izgub.
  • Izogibajte se montaži panelov na strop, če so tla obložena s PVC oblogami (plastični materiali niso primerni za akumulacijo toplote).
  • Les, parket, laminat, opeka in mavec odlično akumulirajo toploto, zato se zelo obnesejo z IR ogrevanjem.
  • Pri stenski namestitvi panela upoštevajte, da mora biti potrebna moč za ogrevanje prostora cca. do 30% večja od izračunane!

DOBRA IZOLACIJA IN PRAVILNA NAMESTITEV PANELOV V PROSTORU PRIVEDETA DO VARČEVANJA!

 

PRIMERI POSTAVITVE PANELOV

VPLIV VLAGE

Vlaga je največji sovražnik vsakega ogrevanja. Predno se bo prostor začel segrevat bodo paneli s toploto začeli najprej z izhlapevanjem vlage v stenah in tleh. Šele, ko se zidovi in tla izsušijo bo infrardeče ogrevanje postalo energetsko učinkovito. Povečat je potrebno zmogljivost, v kolikor je vlaga neprestano prisotna. Za koliko povečati je nemogoče napovedati, ker je to odvisno od mnogih lokalnih parametrov.

 

PORAZDELITEV TOPLOTE

Po izračunu potrebne toplotne energije za ogrevanje prostora preidemo na izbiro pravilnega panela. Izberemo npr. 2kos 950W panela v kolikor je izračunana moč npr. 1800W. Vendar pri izbiri ne gre le za vprašanje sposobnosti ogrevanja prostora ampak tudi porazdelitve toplote v prostoru. Pri odločanju, kako porazdeliti panele v prostoru vam lahko podamo zelo enostaven primer:

Z žarnico moči 100W želite razsvetliti prostor. 100W žarnica predstavlja dva 950W panele,ki smo jih prej izbrali. Ponavadi je razsvetlajava nameščena v sredino stropa. Po vklopu, žarnica ne razsvetli celotnega prostora enakomerno. Enako je s paneli. Paneli ne morejo, kljub zadovoljivi skupni moči segreti prostora. Bolje bi bilo, da v prostoru namestimo 4kom 650W panelov. S tem se toplota enakomerneje porazdeli po prostoru.

 

OGREVANJE DELA PROSTORA / TOČKOVNO OGREVANJE

Z IR paneli lahko ogrevate samo del prostora. Ta prednost napram konvekcijskemu načinu ogrevanja prinaša velike prihranke energije. Recimo, da v nekem prostoru uporabljate le majhen kotiček za delo, sprostitev itn. ostali del pa za skladiščenje.

Rešitev: skladiščni del prostora ogrevate s paneli vezanimi na ločen termostat. Kotiček za delo, sprostitev itn. pa ogrevate s panelom vezanim na svoj termostat. Kotiček lahko segrejete preko termostata npr. na 18oC vendar bo toplota, ki jo boste občutili 2~3oC višja - torej cca. 21oC.

 

NAPOTEK ZA UPORABNIKE, KI SO NAREDILI PREHOD NA INFRARDEČE OGREVANJE

Ko prostor ali stavbo prvič ogrevamo z IR paneli je potrebno nekaj časa, da dosežemo idealne pogoje udobja. V vse stene, strope in tla zgradbe ogrevane s konvekcijskim klasičnim načinom ogrevanja (ali po izgradnji) se nabere določena količina vlage. Po prvem zagonu bodo IR paneli začeli nakopičeno vlago izsuševati. Enostavneje lahko slednje opišemo kot:

Po prvem zagonu bodo IR paneli delali s polno močjo. Občutek boste imeli, da ne dosežejo dovolj dobro raven udobja. Vendar, ko se vlaga izsuši bodo stene, strop in tla začeli oddajati toploto nazaj v prostor. Poraba se bo zmanjšala. Občutek boste imeli, kot da prihaja  toplota z vseh strani. Čas sušenja lahko traja pri pravilnem dimenzioniranju panelov od nekaj ur do nekaj mesecev. Vse je odvisno od količine vlage zbrane v stenah stropu in tleh.

 

OPOZORILA!


OPOZORILO 1

Skupna moč panelov naj bo vedno večja kot je rezultat izračuna potrebne energije za ogrevanje prostora!

 

OPOZORILO 2

Na prodajni spletni strani smo k vsakemu panelu navedli površino prostora, ki jo panel z oddajanjem IR toplotnih valov v ogrevanje zajame. Dejansko potrebno moč za ogrevanje vašega prostora si izračunate iz spletnega kalkulatorja!Pri zidni namestitvi panelov mora biti skupna moč panelov cca. 30% večja od izračunane!

 

OPOZORILO 3

Skupna vgrejena moč panelov v prostoru ali stavbi ni linearna v povezavi s porabo električne energije! Večina ljudi meni da, če je vgrajena večja moč panelov da bo zaradi tega tudi večja poraba električne energije. VENDAR TO NI RES!

V resnici je drugače. Če je vgrajena moč panelov manjša, kot izračunana moč za ogrevanje prostora, bodo paneli dlje časa obratovalii (več dni, lahko tudi več tednov), kar ima za posledico, da bo poraba električne energije mnogo večja od pričakovane.

Paneli bodo manj časa obratovali in prostor se bo hitreje segrel , če je vgrajena moč enaka ali (priporočamo) večja, kot izračunana oz. zahtevana.


 

Raziskava dr.Kosacka-a s TU Keiserslautern v Nemčiji

Prenesete si lahko raziskovalno porocilo Dr.-Ing. Peter Kosack-a s Tehnične Univerze v Kaiserslauternu v Nemčiji, ki je v obdobju 2008/2009 naredil raziskavo oz. primerjavo ogrevanja starejše zgradbe s plinskim ogrevanjem in z IR ogrevanjem. Prišel je do zaključka, da je IR ogrevanje s paneli alternativa klasičnemu načinu ogrevanja, kjer je bil v raziskavi dokazan prihranek.

Raziskava IR ogrevanja - v nemškem jeziku (velikost cca. 5MB)

Raziskava IR ogrevanja - v angleškem jeziku (velikost cca. 5MB)

 


Električno infrardeče ogrevanje je nadvse primerno za dogrevanje prostorov ter tam, kjer ni možnosti ostalih načinov ogrevanja, vendar pa po slovenski zakonodaji prepovedano, kot glavni vir ogrevanja!

Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode Ur.l. SRS, št. 31/1984

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS, št. 42/2002