Imaste vprašanje?

Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

Politika zasebnosti

 

1. SPLOŠNO

Ponudnik spletne trgovine www.eaelektronika.com se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine ter zasebnost posameznikov, ki na kakršen koli način posredujejo svoja naročila ter osebne podatke ponudniku v zvezi z opravljanjem storitev, ki jih nudi ponudnik. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja, v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik je zavezan spoštovati zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.


2. VELJAVNOST

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vsakogar, ki se skladno s to politiko zasebnosti šteje za uporabnika spletne strani www.eaelektronika.com šteje ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani ter za vsakega posameznika (stranko / naročnika posameznika), ki nam na kakršen koli način pošlje svoje osebne podatke v zvezi z našimi storitvami.
Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pred / po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.


3. OSNOVNI POJMI

V tej politiki zasebnosti uporabljamo sledeče pojme:
1. osebni podatki: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom;
2. obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje
3. oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo
4. upravljavec: pomeni pravno osebo EA ELEKTRONIKA d.o.o., Koroška cesta 52, 2000 MARIBOR (v nadaljevanju: upravljavec / ponudnik), ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave in je hkrati upravljavec spletne strani www.eaelektronika.com
5. obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
6. Uporabnik spletne strani www.eaelektronika.com: je vsaka fizična in/ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran www.eaelektronika.com.


4. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

EA ELEKTRONIKA d.o.o. za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • uporabniško ime;
 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • e-naslov;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu;
 • morebitne druge podatke, ki jih posameznik kakorkoli posreduje ponudniku;
 • zgodovina nakupov;
 • datum in čas registracije;
 • arhiv komunikacije.

Pri nakupih v spletni trgovini potrebujemo več vaših osebnih podatkov, in sicer ime, priimek, celoten poštni naslov, telefon in e-naslov. Pri plačilih s PayPalom vaših finančnih podatkov ne vidimo, saj vse to uredite s PayPalom (vidimo le e-naslov, ki ga uporabljate za prijavo na PayPalovo stran). Tudi plačila s kreditno kartico se opravijo prek PayPala, ki nam vaših finančnih podatkov (številka kartice) ne posreduje. Ta nam samo sporoči, da je plačilo opravljeno.
Ponudnik ne odgovarja za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki v obrazce oz. uporabniške profile.
Ko brskate po portalu in niste prijavljeni na nobeno spletno storitev, brskate anonimno. Medtem ko brskate, upravljavec vaših osebnih podatkov ne zbira. Vendar pa sledi temu, kako portal uporabljate tako anonimni kot registrirani uporabniki. Vaša naprava in brskalnik samodejno razkrijeta določene informacije (kot so vrsta naprave, operacijski sistem, vrsta brskalnika, nastavitve brskalnika, IP-naslov, nastavitve jezika, datum in ura povezovanja s spletnim mestom ter druge tehnične informacije o komuniciranju, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu).
Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.


5. NAMEN OBDELAVE IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob naročilu blaga oz.
 • sklenitvi kupoprodajne pogodbe ter izvedbo kupoprodajne pogodbe;
 • vodenje evidence strank;
 • vodenje evidence registriranih uporabnikov na spletni strani;
 • e-naslov uporabljamo za potrdilo in informacije o transakciji in nadaljnjo komunikacijo, če bo potrebna;
 • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z (registriranimi) uporabniki spletnega mesta;
 • da vam dostavimo zahtevane naročene izdelke/informacije;

Družba EA ELEKTRONIKA d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen:

1. če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

2. za dostavo naročenega blaga, se nujno potrebni podatki za dostavo (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo) predajo pogodbenemu partnerju POŠTA SLOVENIJE d.d., GLS, DPD, DHL.


6. VARSTVO PODATKOV IN ČAS HRAMBE

Ponudnik v skladu z določbami veljavnih predpisov spoštuje vašo pravico do zasebnosti, in sicer na način:

 • osebni podatki so informacije, ki ste jih upravljavcu posredovali za potrebe izvajanja pogodbe z upravljavcem, sklenjene z registracijo na portalu in vezane na izvajanje vaših aktivnosti v okviruspletne trgovine. Vse osebne podatke, pridobljene na naši spletni strani, uporabljamo zakonito in pošteno;
 • osebnih podatkov, ki jih boste posredovali upravljavcu preko portala, bo upravljavec obdeloval le zapotrebe izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz vaše registracije na portalu ter obdelave naročila in dostavenaročenega blaga;
 • posredovane podatke bo ponudnik uporabljal zakonito in samo za namene povezane z njegovimposlovanjem, to je za potrebe izvedbe storitev v spletni trgovini.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani
ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika ali je naročnik e-novic in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.
Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.


7. PRAVICE UPORABNIKOV:

Vsak uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da vam družba EA ELEKTRONIKA d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna
 • pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.
 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (EA ELEKTRONIKA je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitvenepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) - če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva - vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ponudniku sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik ponudniku poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.
Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z EA ELEKTRONIKA d.o.o..


8. KONTAKT
Morebitna vprašanja o zgoraj navedenih izjavah in pogojih, načinu poslovanja naše spletne trgovine ter vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, razkritje, popravek, blokiranje ali izbris podatkov naslovite na elektronski naslov narocila@eaelektronika.si ali po telefonu 02 252 70 78 oz na EA ELEKTRONIKA d.o.o., Koroška cesta 52, 2000 MARIBOR.
Upravljavec spletnega mesta www.eaelektronika.com vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.


 

 

Uporaba piškotkov

PIŠKOTKI

Temeljna pravna podlaga, ki velja na območju RS in, ki ureja »piškotke« je Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Naša spletna stran www.eaelektronika.com uporablja »piškotke« z namenom, da bi vam olajšali uporabo le-te in jo naredili bolj prijetno. Spletne »piškotke« lahko odloži lahko v brskalnik vašega računalnika, »piškotki« pa niso prinašalci virusa niti ne morejo poškodovati vašega računalnika.

Upravljavec »piškotkov« (ali ponudnik) je družba EA ELEKTRONIKA d.o.o., Koroška cesta 52, 2000 MARIBOR, ki je hkrati tudi upravljavec spletnega mesta: www.eaelektronika.com.

Uporabnik spletnega mesta www.eaelektronika.com, je vsak posameznik, ki obišče našo spletno stran.

Spletna stran v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani »piškotek«.  Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, npr. ime obiskovane spletne strani, ki jih opravi v spletišču. Vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebni bazi.
Primeri uporabe piškotkov

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
 • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne trgovine)
 • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani.

 

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:


Tehnično nujno potrebne piškotke
To so piškotki, ki so vedno omogočeni in potrebni, da so osnovne funkcionalnosti strani mogoče. Vključujejo piškotke, ki omogočajo, da je vaše brskanje po naši strani nemoteno. Pomagajo, da vaša prijava in odjava poteka nemoteno in gladko hkrati pa pripomore k večji varnosti in je v skladu s predpisi.


Piškotke za spletno analitiko
Izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Uporabljamo analitično orodje Google Analytics s pomočjo katerih se lahko spremljamo število obiskovalcev spletne strani in katere strani so si ogledali.


Natančni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli.
Uporabljamo naslednje piškotke:

Ime piškotka
Namen
Čas piškotka
Podjetje
__utmaStatistika ogledov spletne strani2 letiGoogle Analytics
__utmbStatistika ogledov spletne strani30 minutGoogle Analytics
__utmcStatistika ogledov spletne straniOb zaprtju brskalnikaGoogle Analytics
__utmvStatistika ogledov spletne strani2 letiGoogle Analytics
__utmzStatistika ogledov spletne strani6 mesecevGoogle Analytics
__atuvcStatistika spletne strani2 letiGoogle Analytics
__utmmobileStatistika spletne strani2 letiGoogle Analytics
sLanguageIzbira jezika prikaza spletne strani. Če piškotek onemogočite, onemogočite tudi prikaz spletne strani v izbranem jeziku!Ob zaprtju brskalnikaEA ELEKTRONIKA
sCustomerenČe pritisnete v spletni trgovini shrani košarico, se vsebina košarice shrani!72 urEA ELEKTRONIKA
sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmailPodatki uporabnika, ko izpolni formular za oddajo spletnega naročila.Ob zaprtju brskalnikaEA ELEKTRONIKA

 

Lastni piškotki EA ELEKTRONIKA d.o.o.:

Ime piškotka
Namen
Čas piškotka
Podjetje
sLanguageIzbira jezika prikaza spletne strani. Če piškotek onemogočite, onemogočite tudi prikaz spletne strani v izbranem jeziku!Ob zaprtju brskalnikaEA ELEKTRONIKA
sCustomerenČe pritisnete v spletni trgovini shrani košarico, se vsebina košarice shrani!72 urEA ELEKTRONIKA
sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmailPodatki uporabnika, ko izpolni formular za oddajo spletnega naročila.Ob zaprtju brskalnikaEA ELEKTRONIKA

 

 

Google Analytics:

Ime piškotka
Namen
Čas piškotka
Podjetje
__utmaStatistika ogledov spletne strani2 letiGoogle Analytics
__utmbStatistika ogledov spletne strani30 minutGoogle Analytics
__utmcStatistika ogledov spletne straniOb zaprtju brskalnikaGoogle Analytics
__utmvStatistika ogledov spletne strani2 letiGoogle Analytics
__utmzStatistika ogledov spletne strani6 mesecevGoogle Analytics
__atuvcStatistika spletne strani2 letiGoogle Analytics
__utmmobileStatistika spletne strani2 letiGoogle Analytics

 

Podatkov, zbranih s pomočjo lastnih piškotkov ne posredujemo tretjim osebam.


Priglasitev

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani brez klika »Sprejmem« se strinjate, da to spletno mesto nastavi nujno potrebne piškotke za delovanje spletne strani na vašem računalniku ali mobilni napravi.


Kako izklopiti piškotke?
Obstaja več načinov za upravljanje in nadzor nad vašimi nastavitvami za piškotke. Ne pozabite, da z izbrisom ali blokiranjem piškotkov vse ali nekatere spletne strani, ki jih obiskujete (ali njihove funkcije), ne bodo delovale pravilno ali enako učinkovito.
Če onemogočite določen piškote, ali če izbrište vse piškotke, vaše preference ne bodo shranjene in obvestilo o piškotkih boste prejeli vsakič, ko boste obiskali našo spletno stran. Kljub temu lahko upravljate z nastavitvami vašega piškotka v vašem spletnem brskalniku kot tudi na spletnih straneh tretjih oseb, ki namestijo piškotek na
vašo napravo prek naših spletnih strani.


Izključitev piškotkov v vašem spletnem brskalniku
Večina modernih spletnih brskalnikov vam nudi splošne informacije o piškotkih in vam omogoča, da si ogledate vse vaše piškotke, vam dovoli, da izbrišete vse ali posamične piškotke, ter vam omogoča, da blokirate ali dovolite piškotke za vse spletne strani ali posamično izbrane spletne strani. Prav tako lahko normalno izključite
posamezne oglaševalne piškotke tretjih oseb.
Če spremenite vaše nastavitve za piškotke v vašem spletnem brskalniku, bodo, razen če izbrišete ali blokirate vsak piškotek posebej, spremembe veljale za vse spletne strani, ki jih obiskujete, in ne le za naše spletne strani.
Prav tako boste morali prilagoditi svoje piškotke za vsak brskalnik posebej.

Informacije o piškotkih se v spletnem brskalniku običajno nahajajo v razdelku 'Pomoč'. Spodaj so povezave do razdelka 'Pomoč' v nekaterih najpogosteje rabljenih spletnih brskalnikih:

 • Microsoft Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 • Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Apple Safari - http://www.apple.com/support/safari/
 • Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Google Android - http://support.google.com/android/?hl=en
 • Windows Phone - http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings.aspx
 • Blackberry -http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Browser_settings_32784_11.jsp