RADON

infraboost width=

Mapa koncentracije Radona v Sloveniji

infraboost width=

 

 

Izpostavljenost povečani koncentraciji radona pomeni zdravstveno tveganje. Uprava za jedrsko varnost je izdala Uredba o Nacionalnem radonskem programu (Ur.l. RS. Št 18/18), katere namen je zagotavljanje varstva pred povečano izpostavljenostjo radonu. Uredba določa, da bo potrebno izvesti meritve koncentracije radona na delovnih mestih, s strani pooblaščenega izvajalca meritev na vseh območjih s povišano izpostavljenostjo radonu.
 
Območja, ki jih določa uredba se nahajajo v naslednjih občinah: Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika, Žužemberk.

NE ODLAŠAJTE!  S pomočjo naših merilnikov boste imeli hitro jasno sliko o koncentraciji radona v vaših prostorih.