O koncentraciji koloidnega srebra

Navedba koncentracije v ppm ali mg / l


Koncentracija je običajno navedena v ppm (delcev na milijon), kar povzroči pravo zmedo saj ppm pomeni razmerje med enim deležem učinkovine na 1 milijon deležev topljenca.

ppm zato nikakor ne pomeni št. delcev v raztopini, kar se pogosto domneva!

Zato prosimo da tega ne zamenjujete!

Specifikacija delcev snovi temelji bodisi na volumnu (za pline) ali na masi (npr. kovinski koloidne disperzije, kot so srebro).
Ker nas zanima samo koloidno srebro , moramo izhajati iz mase delcev . Zato je navedba ppm = mg/l popolnoma pravilna. Ker 1.000.000 mg (1 kg) vode = 1 liter.

Naprimer:
25 ppm - pomeni, da raztopina vsebuje 25 mg srebra na 1 liter vode.
(25 ppm = 25 srebrovih delcev (mg) na 1.000.000 delcev vode (mg) ali drugače povedano 25 mg srebra na liter vode)

100 ml 25 ppm vsebuje 2,5 mg srebra v 100 ml vode
200 ml 25 ppm vsebuje 5,0 mg srebra v 200 ml vode

> Ker podatki o koncentracijah vedno povzročajo zmedo, bi bilo bolj smiselno in bolj razumno uporabiti enoto mg / l (miligramov na liter).

 

Merjenje koncentracije

OPOZORILO! Kot uporabnik ne morete izmeriti koncentracije srebra v koloidnih raztopinah.

Tako imenovani TDS ali PPM merilniki izmerijo samo prevodnost raztopine. Različni delci imajo različni vpliv na prevodost. Največji vpliv imajo ioni. Prevodnost vode pred proizvodnjo koloidnega srebra s tem ni upoštevana in se lahko razlikuje celo za faktor 100.


Samo posebni laboratoriji za analitiko žlahtnih kovin lahko posredujejo podatke o koncentraciji delcev v raztopini. Normalni laboratoriji in tako imenovani okoljski laboratoriji lahko določijo samo raztopljen delež srebra (torej samo ione) vendar ne dejanski delež srebra.