Spremembe naročila

Za spremembe pri naročilu ali preklic naročila pokličite našo ekipo za pomoč uporabnikom na telefonsko številko 02 – 252 70 78 ali na 040 -708388.

 

Sprememba artiklov iz naročila

  • možnost, ki jo imate, je preklic naročila v celoti in ponovno naročilo vseh artiklov.

 

Sprememba načina plačila

Sprememba načina plačila ni možna. Potrebno je naročilo preklicati in oddati novo.

 

Sprememba datuma in načina dostave

Načina dostave pri oddanem naročilu žal ne morete spreminjati. To pomeni, da je potrebo naročilo preklicati in oddati novo.

Če vam dogovorjeni datum dostave na ustreza (o datumu dostave obveščamo stranke po elektronski pošti), se lahko z našo ekipo na telefonski številki 02-2527078 dogovorite za drug datum dostave. Pri oddaji naročila imate možnost, da pod polje Opomba napišete želen datum dostave.